La pandèmia que vivim ha posat sobre la taula la necessitat de situar el benestar al centre de tota acció política, i de protegir des del sistema públic els drets fonamentals com són la salut i l’educació. La reconstrucció de…